Jelentkezés

Jelentkezés, osztályfokok, felvételi, be- illetve átiratkozás

Jelentkezés a 2024/2025-ös tanévben induló első osztályba

1. Iskolabemutató alkalmak

Az érdeklődőket szeretettel várjuk iskolabemutató workshopunkon, melyeken részletes képet kaphatnak a Waldorf-pedagógiáról, és megismerhetik iskolánk tanárait is. 

A bemutató órákon személyesen megtapasztalhatják a kedves látogatók, hogy iskolánkban hogyan zajlik a tanulás/tanítás.

A tájékoztatóink és rendezvényeink nem csak a leendő első osztályosok szüleinek szólnak. Minden, az iskolánk iránt érdeklődő családnak ajánljuk ezeket az alkalmakat.

A hívogató alkalmakon gyermekfelügyeletet is biztosítunk, ahol iskolánk pedagógusaival ismerkedhetnek gyermekeitek.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, de lehetőség van jelentkezni a hívogató alkalmakra a következő kérdőív kitöltésével is:
https://forms.gle/aiD4jmemDPNfYFQ28

2. Jelentkezés

Iskolánk első osztályába a jelentkezés elektronikus és hagyományos (papír) formában történik. A jelentkezési lap letölthető szerkeszthető és nyomtatható (pdf) formátumban is, ez utóbbit a kézírásos kitöltéshez lehet használni.

Jelentkezési lap az első osztályba:
- google docs: google document másolat készítése
- docx: Word docx letöltése
- pdf: Pdf megnyitása, letöltése

A jelentkezési lapra a gyermek és a szülők adatait kell beírni, míg a Szempontok a gyermekleírás elkészítéséhez oldalon egy kérdéssor található, amire egy összefüggő fogalmazásban várjuk a válaszokat a jelentkező gyermek megismeréséhez. Mindkét jelentkezési mód esetén kérjük, hogy a gyerekekről fényképet is küldjenek.

A jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2024. március 14.

3. A kérdéssorra adott részletes válaszok segítségével az osztálytanító elkezdi az ismerkedést a gyerekekkel.

Az osztálytanító a gyerekleírásokat nagy gondossággal és figyelemmel tanulmányozza, és a szülők által leírt információkat tapintattal, bizalmasan kezeli. A leírások segítenek számára képet alkotni a gyermekről, fejlődéséről és személyiségéről.

4. Az osztálytanító megismerkedik a gyerekekkel és a szülőkkel.

Az osztálytanító és a pedagógus kollégium néhány tagja megismerkedik a jelentkező gyerekekkel. A játékos foglalkozást az osztálytanító vezeti, amely során sok mozgással egy mesét játszanak el a gyerekek. Ezen a foglalkozáson a játékos feladatok segítségével igyekszünk választ kapni arra, hogy kialakultak-e a gyerekeknél azok a testi, lelki és szociális adottságok, melyek az iskolába lépéshez szükségesek.

Az ismerkedő játék után az osztálytanító megismerkedik a szülőkkel is. Javasoljuk, hogy ezen a beszélgetésen mindkét szülő vegyen részt. A közös beszélgetés célja, hogy a szülők pontosabb képet alkossanak az iskolánkban folyó pedagógiai munkáról, megismerkedjenek az osztálytanítóval és felmerülő kérdéseikre választ kapjanak. Fontos, hogy megtapasztaljuk a közösséggel való együttműködési szándékot, és a Waldorf-pedagógia iránti nyitottságot.

5. A szülők megismerkednek a fenntartó Egyesület képviselőivel

Az ismerkedő játék idején a szülők az iskolát fenntartó Életfa Gyermekeinkért Egyesület képviselőivel is megismerkednek, betekintést nyerhetnek a szülők szerepére az iskolánkban.

6. Döntés a felvételről vagy elutasításról

Iskolánk nem kötelező felvételt biztosító iskola. Az osztálytanító a pedagógus kollégium támogatásával a gyerekleírások, a szülőkkel folytatott beszélgetések és a gyerekekkel folytatott ismerkedő játék alapján, a Waldorf-pedagógia szempontjai mentén állítja össze az osztályát.

A jelentkező gyermekek felvételéről vagy elutasításáról a pedagógus kollégium dönt.

7. Szülők értesítése a felvételi folyamat eredményéről (felvétel/elutasítás)

A szülőket legkésőbb 2024. április 12-éig a jelentkezési adatlapon megadott e-mail cím(ek)en értesítjük a felvételi folyamat eredményéről.

Átjelentkezés a 2023/2024-es tanévre

Iskolánk szeretettel vár gyermekeket a 2023/2024-es tanév osztályaiba a szabad helyek függvényében.

Honlapunkról tájékozódhatnak a Waldorf pedagógiáról, iskolánk működéséről, valamint letölthetőek a jelentkezéshez szükséges nyomtatványok.

Természetesen szívesen fogadjuk azok jelentkezését is, akik csak a következő tanévtől szeretnének iskolánkba járni. Ebben az esetben is lehetséges még ebben a tanévben végigmenni a felvételi folyamaton, hogy nyugodtan teljen a nyári szünet.

Átjelentkezéssel kapcsolatos információk

Az átjelentkezési lap letölthető szerkeszthető és nyomtatható (pdf) formátumban is, ez utóbbit a kézírásos kitöltéshez lehet használni.

Átjelentkezési lap az 1-8. osztályokba:
- google docs: google document másolat készítése
- docx: Word docx letöltése
- pdf: Pdf megnyitása, letöltése

Átjelentkezési lap: ide a gyermek és a szülők adatait kell beírni.

Szempontok a gyermekleírás elkészítéséhez:
ez egy kérdéssor a gyermek részletes jellemzéséhez, amit a szülőknek kell elkészíteniük, és a jelentkezési laphoz csatolniuk. Nem csak az első, hanem a magasabb osztályfokokra jelentkező gyermekekről is szükséges megírni!

A kitöltött jelentkezési lap és a gyermekről készült jellemzés előre egyeztetett időben leadható személyesen az iskola titkárságán, vagy elküldhető e-mailben.

Az év közben átiratkozni szándékozó gyermekek szüleivel történő beszélgetés után 2 hetes hospitálásra várjuk a gyermeket, mely időszakban képet kaphatunk arról, be tud-e illeszkedni az új környezetbe, át tudjuk-e venni őt előző iskolájából.

Ezt követően már csak adminisztrációs lépések vannak hátra.

Érdeklődni Csányi Patricia iskolatitkárnál lehet az alábbi elérhetőségeken:
Mobil: +36 30 682 9216
E-mail: titkarsag@eletfawaldorfiskola.hu