Munkatársaink

Gali Szilvia - a 2024/25-ös tanév 1. osztály tanítója

Porteleki Tamara - az 1. osztály tanítója

Porteleki Tamara vagyok. 2008-ban végeztem Jászberényben tanítóként.

2021-ig állami iskolában tanítottam. Közben pár év szünetet tartottam, ez idő alatt született meg a két gyermekem.

2022. januárjában szavazott nekem bizalmat az Életfa Waldorf Általános Iskola Pedagógus Kara napközis tanítóként.

Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy én lehetek a 2023/24-es tanév szeptemberében induló első osztály osztálytanítója.

2022. szeptemberében kezdtem el az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán a Waldorf osztálytanító szakot, és kerültem kapcsolatba az antropozófiával, a Rudolf Steiner által megálmodott Waldorf-pedagógiával.

Büszke vagyok rá, hogy olyan pedagógiát képviselhetek, ahol a gyermekek állnak a középpontban. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek az iskolában családias hangulatú, szeretetteljes légkörben tanuljanak. Egymást és önmagukat elfogadva, a másikat tiszteletben tartva haladjanak az útjukon. És ezen az úton, kísérjem bármeddig is, biztosak legyenek benne, hogy ha szükségük van egy segítő kézre, az enyém mindig ott van.

Hiszem, hogy nincsenek véletlenek az életben. Minden okkal történik ott és akkor, amikor annak történnie kell.

„Adni, adni, jó szót,
mosolyt, bátorítást, hitet,
de mindenek felett,
soha el nem múló szeretetet."

Goethe

Gáspár Kata - a 2. osztály tanítója

Dömötör Rita - a 3. osztály helyettes tanítója.

Tardosiné Nagy Tímea - a 4. osztály tanítója

Veresegyházon élek férjemmel és két gyermekemmel. Tanulmányaimat a Miskolci Egyetem német nyelvtanári szakán végeztem, később az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon megszereztem a Waldorf osztálytanítói diplomát is. Nyolc évig tanítottam a Fóti Szabad Waldorf Iskolában német nyelvet 1. osztálytól 6. osztályig, és 2020 szeptemberétől a Veresegyházi Waldorf Iskola elsős osztálytanítójaként fogom folytatni munkámat. Fontos számomra, hogy jó kapcsolat alakuljon ki köztem és a gyerekek között, hogy örömmel és érdeklődve érkezzenek az iskolába.

Izgatottan várom leendő kis osztályom kialakulását, illetve hogy elinduljunk együtt ezen a hosszú, de élményekkel és fejlődéssel teli úton.

Németh Anita - az 5. osztály tanítója

Németh Anita vagyok, veresegyházi lakos, háromgyermekes édesanya, egyben a 2019 őszén indult osztály tanítója.

Gyermekkorom óta tanító szerettem volna lenni, és a kisgyermekes időszakomban nyílt lehetőségem arra, hogy elvégezzem a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanító szakát. Ezt követően ismerkedtem meg a Meixner dyslexia-prevenciós módszerrel, majd kezdtem el az ELTE Waldorf osztálytanító képzését. Megtiszteltetésnek érzem, hogy egy ilyen emberléptékű alternatív intézmény tagja lehetek.

Szeretném a gyermekek kíváncsiságát megőrizve tanítani őket, és olyan képességeket kialakítani bennük, mellyel megállják a helyüket ebben a világban. Fontos, hogy tisztelettel legyünk egymás iránt, tudjunk egymással kommunikálni, igényünk legyen a fejlődésre, a szépségre, a jóságra.

Holbik Andrea - a 6. osztály tanítója

Baján, az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán szereztem tanítói diplomát. 7 évig állami iskolában tanítottam, majd multinacionális vállalatoknál dolgoztam, miután 10 évet voltam otthon három lányommal. A 2018/2019-es tanévben kezdem el dolgozni a Veresegyházi Waldorf Iskolában, és ekkor fejeztem be az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar Waldorf osztálytanító szakirányú képzését.

Tanítói munkám során szeretném megőrizni a gyermekek kreativitását, a világ és egymás iránti nyitottságát, a kíváncsiságot, a saját magukba vetett hitet. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek tudjanak egymással kapcsolatot teremteni, egymást és a másik véleményét elfogadni, megérteni.

Mindezt segíti, ha a családok és az osztálytanító (az iskola) között élő, támogató kapcsolat alakul ki. Együtt örülve a szép és jó dolgoknak, és közösen megoldva a felmerülő problémákat.

Gyermekeim Waldorf-iskolában és óvodában töltik a napjaikat, így a Waldorf-szülőséget is megtapasztaljuk  férjemmel.

Gáti Éva - a 7. osztály tanítója

A Veresegyházi Waldorf Iskolával először szülőként kerültem kapcsolatba, amikor a kisfiam a harmadik osztályba jelentkezett. Az iskola légköre, szellemisége, a tanítás módja azonban annyira magával ragadott, hogy én magam is sokszor éreztem úgy, de jó lenne itt tanulni… vagy tanítani. Így aztán nagy örömöt jelentett, hogy az iskola engem választott 2017-ben a leendő elsősök osztálytanítójául.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán szereztem tanítói diplomát. Ezután sokáig multinacionális vállalati közegben dolgoztam, de a gyerekekkel nem szakadt meg a kapcsolatom, nyaranként táborokat vezettem. Néhány évig kreatív tevékenységekkel foglalkoztam, blogot és könyveket írtam, amelyek szintén a gyerekekhez kötődtek: mindig érdekes és tanulságos volt látni, milyen hatalmas fantáziával és művészeti érzékkel nyúlnak a különböző alapanyagokhoz, és mennyivel szabadabban gondolkodnak az alkotás során, mint mi, felnőttek.

Ezután szinte természetes volt számomra a Waldorf-világban is együtt dolgozni a gyerekekkel, hiszen a művészet, az alkotás, a kreatív gondolkodás most is átszövi a mindennapjainkat. Időközben elvégeztem az ELTE Waldorf osztálytanító másoddiplomás szakirányú képzését, amely számtalan új ismeretet adott a gyerekekről és a Waldorf-pedagógiáról.

Mindig is meggyőződésem volt, hogy a tanítás és tanulás egy kölcsönös önismereti utazás gyermeknek és tanítónak egyaránt – de sosem gondoltam volna, hogy ez az utazás ennyire színes és örömteli lehet, tele szeretettel és csodálatos élményekkel nap mint nap.

Tanítói munkám során elsődleges célom az, hogy a gyerekek minél szabadabban használhassák a fantáziájukat és kreatívan gondolkodjanak a feladatok és problémák megoldása során. Arra szeretném tanítani a gyerekeket, hogy bízzanak magukban, gondolkodjanak függetlenül, értékeljék egymást, és mindent szeretnék megadni nekik ahhoz, hogy boldog, kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak.

Kusnyerik Emese - a 8. osztály tanítója

Molnár Anita - euritmista, Bothmer-tanár

Varga Mária - olasz nyelvtanár

Bajna Zsófia - kézimunkatanár

Bajna Zsófia vagyok, üzemmérnök - műszaki tanárként végeztem. Geológiai tanulmányok után a környezetvédelemben dolgoztam, míg megszületett három gyermekem. Ma már mindhárman iskolánk tanulói.

Gyerekkorom óta két fő motívum mindig jelen volt az életemben: a természettel való kapcsolat és a kézzel végzett alkotó munka igénye. E mellett ha belemerültem egy új tevékenységbe, hamar tanítói helyzetben találtam magam. Gyermekeimet figyelve láttam meg, hogy a "kézi munka" művészi és praktikus-ügyességi oldalai mellett mennyi fejlesztő, nevelő, rendező lehetőséggel bír. Ez a három ér találkozik most, amikor tanárként a kézimunkán keresztül igyekszem segíteni a gyerekeket.

Csányi Patricia - iskolatitkár